ROK | YEAR
NEST | mísa - bowl
2017
školní projekt | school project

Mísa jako prostor definovaný hranicí, kterou sami vytyčíme. Konceptuální přístup ke klasickému tématu mísy.

Bowl - a space defined by border we set ourselves. A conceptual approach to the traditional topic of a bowl.